- Zapraszam do wspólnego przeglądu podstawy programowej kształcenia w zawodach. Chcę, byście mieli państwo decydujący wpływ na to, czego będą uczyć się młodzi ludzie. To wy wiecie bowiem najlepiej, jakich fachowców potrzebujecie i jakie kwalifikacje są dla was najcenniejsze - tymi słowami minister Joanna Kluzik-Rostkowska, cytowana w komunikacie MEN, zachęca pracodawców do udziału w konsultacjach.

Kształcenie we wszystkich zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach (jest ona odpowiednikiem podstawy programowej kształcenia ogólnego opisującej, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu, np. z matematyki, kończąc dany etap edukacyjny). Podstawa programowa kształcenia w zawodach opisuje konkretne umiejętności, które powinien zdobyć młody człowiek kształcący się w danym zawodzie. Obowiązujące obecnie podstawy programowe dla wszystkich zawodów - zawarte w rozporządzeniu ministra edukacji - obowiązują od września 2012 r.

- Od ich publikacji upłynęły już trzy lata, w czasie których pojawiły się nowe technologie, wymagające nowych umiejętności. Zmieniły się też oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników. Najlepiej je znają pracodawcy - tłumaczy resort edukacji, wyjaśniając, dlatego zaprasza do przeglądu podstaw programowych dla wszystkich zawodów.

Na potrzeby konsultacji został przygotowany specjalny kwestionariusz, który można wypełnić elektronicznie. Jest on dostępny na stronach internetowych Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po jego wypełnieniu automatycznie generowany jest kod dostępu (hasło), który umożliwia wejście do strefy, w której można dokonać oceny konkretnych podstaw programowych.

W celu zaopiniowania zapisów dla konkretnego zawodu, należy wybrać ten zawód/te zawody z rozwijalnej listy. Pojawia się wówczas ankieta, w której wymienione są zadania zawodowe, umiejętności i kompetencje zawarte w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.

Umiejętności te pogrupowano w trzech kategoriach: specyficzne dla konkretnego zawodu, wspólne dla zawodów w danym obszarze oraz wspólne dla wszystkich zawodów. Wypełniający ankietę może ocenić ważność każdego zadania zawodowego i każdej umiejętności w skali: bardzo ważne, ważne, mało ważne, zbędne. Jeśli zapis którejkolwiek umiejętności jest według wypełniającego nieważny lub nieadekwatny do wykonywanych zadań zawodowych, można się tymi spostrzeżeniami podzielić w części "Uwagi". Ankieta daje też możliwość wskazania, że według wypełniającego w podstawie programowej brakuje jakiejś umiejętności lub kompetencji. Po zapisaniu ankiety istnieje możliwość wielokrotnej edycji wypełnionej ankiety, wnoszenia poprawek i uzupełnień.