Bezrobocie się zmniejsza, bo Polacy są zatrudnieni tymczasowo – tak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Liczba osób, które skorzystały w 2014 roku z usług agencji zatrudnienia przekroczyła milion.

Rok 2014 był rekordowym w branży agencji zatrudnienia. Na koniec 2014 r. funkcjonowało w kraju 5 157 agencji, a więc o 617 w stosunku do 2013 r. Najwięcej działa ich w województwach mazowieckim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim.

Jak pokazują dane MPiPS w roku 2013 i 2014 liczba osób wyrejestrowanych z Urzędów Pracy z powodu znalezienia zatrudnienia była porównywalna i wynosiła nieco ponad 1,2 mln osób Znaczna jest jednak różnica, jeśli chodzi o jakość podjętego zatrudnienia. W 2013 roku osób, które pracowały tymczasowo było 832 838, a w zeszłym roku liczba ta przekroczyła milion.

Reklama

- Bezrobocie spada i to cieszy, ale kolejnym krokiem powinno być przyjrzenie się temu, jakiej jakości pracę podejmują Polacy. Z punktu widzenia rynku lepiej, żeby bezrobotny miał jakąkolwiek pracę, niż żadną. Jednak z punktu widzenia pracownika, zatrudnienie tymczasowe jest złe: nie daje poczucia stabilizacji i pewności tej pracy – mówi Paweł Gruza ekspert z Instytutu Analiz Rynku Pracy.

W 2014 roku agencje skierowały do pracy tymczasowej w sumie 699 278 mln osób i w porównaniu do roku 2013 liczba ta wzrosła aż o 25% (o 139 tyś osób więcej niż w roku poprzednim). Jedna agencja pracy tymczasowej zatrudniała w 2014 roku średnio 396 pracowników (w 2013 odpowiednio 347).

Reklama

Agencje pracy tymczasowej w 2014 zatrudniały najwięcej magazynierów, pracowników przy pracach prostych, robotników i kasjerów.

Raport MPiPS pokazuje nam długość zatrudnienia pracowników tymczasowych: dzieli pracowników pod względem łącznej długości trwania umów na zatrudnionych do 3 miesięcy, powyżej 3 do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy. Odsetek pracowników zatrudnionych na okres do 3 miesięcy w 2013 roku był najwyższy i wyniósł 58 proc., odsetek osób zatrudnionych na okres od 3 do 12 miesięcy to 34 proc., z kolei osoby zatrudnione powyżej 12 miesięcy stanowiły 8 proc. wszystkich pracowników. Najwięcej pracodawców użytkowników czyli podmiotów, do których agencje kierowały pracowników tymczasowych, funkcjonowało w województwie mazowieckim (4 765) i dolnośląskim (2 038) – stąd większa ilość agencji pracy tymczasowej w tych regionach Polski, natomiast najmniej w województwie podlaskim (88) oraz świętokrzyskim (113).

Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2014 roku liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wyniosła 389 454 osób, co daje 56 proc. wszystkich pracowników tymczasowych (różnica 1% w porównaniu z rokiem 2013). Osoby, które podjęły pracę na podstawie umowy o pracę, tj. 97 232 osoby – stanowiły ok. 44% ogółu osób zatrudnionych w kraju. W stosunku do roku 2013 liczba tych osób wzrosła o 34 095.