Po wyroku TK, który przyznał prawo do zrzeszania się zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę, konieczna jest zmiana ustawy o związkach zawodowych. DGP spytał przedstawicieli pracodawców i związków oraz wybitnego specjalistę prawa pracy o zakres uprawnień, jakie powinni otrzymać niepracownicy.

Czy związki zawodowe utworzone przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę powinny mieć prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy?

Paweł Śmigielski, Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: Tak. Związek zawodowy, zgodnie z art. 1 ustawy o związkach zawodowych, jest organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Rokowania zbiorowe są naturalną i podstawową drogą do realizacji celów i zadań, jakie stoją przed każdą organizacją związkową, także w zakresie reprezentowania praw i interesów zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę. Warto zauważyć, że już obecnie warunki zatrudnienia tych osób mogą być określone - zgodnie z przepisami k.p. - w układzie zbiorowym pracy.