statystyki

Agencja pracy tymczasowej nie wydeleguje praktykanta

autor: Marcin Nagórek11.06.2015, 09:02; Aktualizacja: 11.06.2015, 09:09
Praca

Odbywanie praktyki absolwenckiej nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.źródło: ShutterStock

Prowadzimy agencję pracy tymczasowej i nasza firma chciałaby zatrudnić za wynagrodzeniem osobę, która ukończyła studia, ma 25 lat i status bezrobotnego, ponieważ dowiedzieliśmy się, że co do takich osób są preferencje w zakresie płatności składek do ZUS. Czy istnieje możliwość, aby w takiej sytuacji nie płacić składek? Jeśli tak, to na jakich warunkach i w jakiej formie prawnej podpisać umowę? Czy możliwe byłoby pośrednictwo w delegowaniu takiej osoby do pracy do innych firm, ale przy zachowaniu preferencji odnośnie do składek?

Problematyka związana z zawieraniem umów w ramach tzw. praktyk absolwenckich, a taki charakter mogłaby mieć taka umowa, zawarta jest w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (dalej: ustawa o praktykach). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Osoba, o której mowa w pytaniu, spełnia te warunki, a tym samym nie ma przeszkód, aby zawrzeć z nią umowę o praktykę absolwencką. Taka umowa to odrębny typ umowy cywilnoprawnej, zupełnie odmienny od umowy o pracę. Głównym jej celem jest zdobycie przez absolwenta doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy.

Istnieją ograniczenia

Zawarcie takiej umowy obwarowane jest jednak kilkoma warunkami. Jak wynika z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o praktykach nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Praktyka może być odpłatna lub nieodpłatna, jednak wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200 poz. 1679 ze zm.).

Należy też zauważyć, że ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w szczególności zaś art. 6, wśród źródeł przychodów stanowiących obowiązek podlegania ubezpieczeniom nie wymienia osoby fizycznej – praktykanta, który zawarł umowę w tym zakresie z określonym podmiotem. Również art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wymienia takiego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Odbywanie praktyki absolwenckiej nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, a nawet pobierania zasiłku. Jednak bezrobotnemu, który odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do zasiłku dla bezrobotnych już nie przysługuje (art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


Pozostało 52% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane