statystyki

Agencja pracy tymczasowej nie wydeleguje praktykanta

autor: Marcin Nagórek11.06.2015, 09:02; Aktualizacja: 11.06.2015, 09:09
Praca

Odbywanie praktyki absolwenckiej nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.źródło: ShutterStock

Prowadzimy agencję pracy tymczasowej i nasza firma chciałaby zatrudnić za wynagrodzeniem osobę, która ukończyła studia, ma 25 lat i status bezrobotnego, ponieważ dowiedzieliśmy się, że co do takich osób są preferencje w zakresie płatności składek do ZUS. Czy istnieje możliwość, aby w takiej sytuacji nie płacić składek? Jeśli tak, to na jakich warunkach i w jakiej formie prawnej podpisać umowę? Czy możliwe byłoby pośrednictwo w delegowaniu takiej osoby do pracy do innych firm, ale przy zachowaniu preferencji odnośnie do składek?

Problematyka związana z zawieraniem umów w ramach tzw. praktyk absolwenckich, a taki charakter mogłaby mieć taka umowa, zawarta jest w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (dalej: ustawa o praktykach). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Osoba, o której mowa w pytaniu, spełnia te warunki, a tym samym nie ma przeszkód, aby zawrzeć z nią umowę o praktykę absolwencką. Taka umowa to odrębny typ umowy cywilnoprawnej, zupełnie odmienny od umowy o pracę. Głównym jej celem jest zdobycie przez absolwenta doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy.

Istnieją ograniczenia

Zawarcie takiej umowy obwarowane jest jednak kilkoma warunkami. Jak wynika z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o praktykach nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Praktyka może być odpłatna lub nieodpłatna, jednak wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200 poz. 1679 ze zm.).

Należy też zauważyć, że ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w szczególności zaś art. 6, wśród źródeł przychodów stanowiących obowiązek podlegania ubezpieczeniom nie wymienia osoby fizycznej – praktykanta, który zawarł umowę w tym zakresie z określonym podmiotem. Również art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wymienia takiego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Odbywanie praktyki absolwenckiej nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, a nawet pobierania zasiłku. Jednak bezrobotnemu, który odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do zasiłku dla bezrobotnych już nie przysługuje (art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


Pozostało jeszcze 52% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane