Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 593). Na jego podstawie szefowie uprawnionych jednostek będą przekazywać rektorowi wyższej szkoły policyjnej swoje potrzeby dotyczące przeszkolenia absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą podjąć służbę. Przy czym tego typu informacje muszą być przekazane do 20 października każdego roku. 

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 15 maja 2015 r.