Byli żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych będą mogli bez dodatkowych warunków otrzymać dofinansowanie na podwyższanie kwalifikacji.
Takie m.in. zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji. Dokument trafił do uzgodnień międzyresortowych.
Obecnie armia przyznaje wsparcie tylko tym osobom, których koszty dodatkowego kształcenia przekraczają sześciokrotność najniższego uposażenia w wojsku, czyli 15 tys. zł. W efekcie przepisy w tym zakresie były martwe, bo żaden z mundurowych z takiego dofinansowania nie korzystał. Wojsko postanowiło więc znieść granicę kwotową.
Nowe przepisy przewidują także, że wysokość wsparcia dla rezerwisty będzie uzależniona od okresu trwania kontraktu z armią. Im dłuższy, tym wyższa będzie kwota do zwrotu. Dodatkowo wojskowy musi zawrzeć stosowną umowę, w której będą określone m.in. warunki służby. Jeśli mundurowy zerwie kontrakt, będzie zobowiązany do zwrócenia wojsku pieniędzy.
– Jest to kolejny etap wprowadzenia zachęt dla osób, które wstępują do Narodowych Sił Rezerwowych. Żołnierze będą chętniej decydować się na dłuższą służbę, bo dzięki temu zyskają wyższe dofinansowanie – wyjaśnia gen. dyw. prof. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony narodowej.
Tłumaczy, że armii również zależy na tym, aby wyszkoleni żołnierze nie rezygnowali z przydziałów kryzysowych.
Resort obrony narodowej szacuje, że średnio na jednego żołnierza będzie przypadać około 3 tys. zł dofinansowania. Łącznie rocznie wojsko na ten cel zamierza przeznaczyć prawie milion złotych. Żołnierze, poza tego typu zachętami, otrzymują również roczną nagrodę, która wynosi 2 tys. zł. Przy czym osoby z przydziałem kryzysowych są obowiązani raz w roku uczestniczyć w kilkudniowych ćwiczeniach. Mają też za zadanie wspierać armię i reagować np. w sytuacji klęsk żywiołowych.
20 tys. byłych żołnierzy może maksymalnie służyć w Narodowych Siłach Rezerwowych
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe