PFR Portal PPK przekazał właśnie dane dotyczące pracowniczych planów kapitałowych według danych na koniec października br. „W porównaniu z poprzednim miesiącem wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty zwiększyła się o 588 mln zł, a łączna wartość aktywów netto tych funduszy wynosi 10,19 mld zł” – zaznaczają na wstępie autorzy opracowania.
Wyliczają, że na rachunki uczestników programu wpłynęło do tej pory 604 mln zł wpłat powitalnych z Funduszu Pracy oraz ponad 678 mln zł dopłat corocznych. „Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD (funduszu zdefiniowanej daty – red.) znajduje się średnio od 2802 zł do 3030 zł więcej, niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK 76–82 proc. zysku” – czytamy w opracowaniu.