Spośród mechaników pojazdów samochodowych najwięcej zarabiali mechanicy ciągników – wynika z opublikowanego w 2014 roku badania Głównego Urzędu Statystycznego „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”. Mediana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń tej grupy wynosiła 3 480 PLN. Niewiele niżej byli wynagradzani mechanicy autobusowi. Zarobki co drugiego z nich wyniosły co najmniej 3 266 PLN.

Z pracowników badanej grupy zdecydowanie najmniej zarabiali mechanicy samochodów ciężarowych. Wynagrodzenie co drugiego było niższe niż 2 770 PLN. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 50% mechaników samochodów osobowych w 2012 roku wynosiło co najmniej 2 964 PLN. Co czwarty natomiast zarabiał nie mniej niż 4 071 PLN.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto mechaników pojazdów samochodowych w Polsce w 2012 roku (PLN) / Media

Mediana przeciętnych miesięcznych zarobków wszystkich mechaników pojazdów (samochodów ciężarowych, osobowych, autobusów i ciągników), których zarobki zostały ujęte w naszej analizie wynosiła w 2012 roku 2 975 PLN, natomiast średnia – 3 172 PLN.

W 2012 roku zarobki 35,3% mechaników pojazdów samochodowych wynosiły od 1 500 PLN (ustawowa pensja minimalna z tego roku) do 2 499 PLN. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pomiędzy 2 500 PLN a 3 499 PLN otrzymywało natomiast 28,1% mechaników. Spośród wszystkich trudniących się tego rodzaju naprawą osób, których zarobki zostały wykorzystane w naszej analizie, tylko 5,3% zarabiało przeciętnie 5 500 PLN i więcej.

Rozkład miesięcznych wynagrodzeń brutto mechaników pojazdów samochodowych w Polsce w 2012 roku (PLN) / Media
Dominik Dębowski, Sedlak & Sedlak

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.