Wielkość firmy jest jednym z głównych czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia. Mediana płac w przedsiębiorstwach wielkich, czyli zatrudniających powyżej tysiąca osób, była o 60% wyższa niż w mikroprzedsiębiorstwach, czyli firmach liczących do 9 pracowników – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2014 roku przez firmę Sedlak & Sedlak.

Co drugi pracownik mikroprzedsiębiorstwa zarabiał w 2014 roku mniej niż 3 000 PLN. W firmach małych – zatrudniających do 49 osób – mediana wyniosła już o ponad 500 PLN więcej (3 528 PLN). Średnie przedsiębiorstwa, czyli zakłady z zatrudnieniem pomiędzy 50 a 249 osób, co drugiemu pracownikowi płaciły więcej niż 4 600 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite firmach różnej wielkości w 2014 roku (brutto w PLN) / Media
Agnieszka Zawadzka, Sedlak & Sedlak
Zarobki w województwach / Media