Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w październiku 2014 roku wzrosło w całym sektorze przedsiębiorstw, w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Najszybszy wzrost płac wystąpił ex aequo w produkcji komputerów i elektroniki oraz taboru kolejowego, tramwajowego, samolotów i statków. W produkcji elektroniki odnotowano wzrost o 280 PLN, a środków transportu o 323 PLN. W obu przypadkach wzrost ten wyniósł 7,8%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w październiku 2014 roku w wybranych branżach / Media

Na kolejnym miejscu zaklasyfikowała się poligrafia. Do tej branży zalicza się firmy zajmujące się drukiem oraz tłoczeniem płyt CD z programami bądź muzyką. W tej branży wynagrodzenia wzrosły aż o 6,9% z poziomu 4 004 PLN do 4 282 PLN.

Duże zmiany wystąpiły też w płacach osób zatrudnionych w firmach zajmujących się budową obiektów sportowych i rekreacyjnych, na przykład stadionów i boisk. Tutaj wzrost wyniósł 5,9% , z poziomu 3 992 PLN w październiku 2013 do 4 299 PLN w roku obecnym. Była to zmiana o 237 PLN.

Największe procentowe wzrosty płac wystąpiły więc w firmach produkcyjnych - na cztery branże w zestawieniu trzy pierwsze zajmowały się produkcją przemysłową. Wzrost we wszystkich badanych branżach przekroczyły 230 PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Mateusz Rachucki, wynagrodzenia.pl

Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.