Najniższa płaca od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie z 1680 zł do 1750 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz.U. poz. 1220).
W związku z zawieszeniem uczestnictwa w pracach komisji trójstronnej przez związki zawodowe wysokość przyszłorocznej najniższej pensji nie została wynegocjowana z partnerami społecznymi. Ustalił ją rząd i wydał w tej sprawie rozporządzenie (miał na to czas do 15 września).
Zgodnie z regułami obowiązującymi na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.) najniższa pensja musiała od przyszłego roku wzrosnąć co najmniej o 51 zł (czyli do 1731 zł). Ostatecznie rząd zaproponował kwotę o 19 zł wyższą.
Wzrost płacy minimalnej oznacza, że od przyszłego roku firmy będą musiały podwyższyć pensje osób zarabiających najniższe wynagrodzenie (według szacunkowych danych to około 1,3 mln osób). Wyższe będą także wszystkie świadczenia, które są powiązane z wysokością najniższego wynagrodzenia, czyli np. dodatek za pracę w porze nocnej, maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing.
Etap legislacyjny
Czeka na wejście w życie