Minimalne wynagrodzenie w Polsce jest podnoszone co roku o wskaźnik inflacji oraz o dwie trzecie 2/3 realnego wzrostu gospodarczego, jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej. Ponadto sam rząd może zaproponować większą miesięczną sumę, co w tym roku zrobił.

W efekcie w 2015 roku minimalne wynagrodzenie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 1220) wzrośnie z 1680 zł brutto do 1750 zł brutto, czyli będzie o 70 zł brutto wyższe od tegorocznego. Podwyżka ta oznacza poprawę sytuacji najsłabiej zarabiających pracowników w Polsce - osoba zatrudniona za minimalną pensję zarabia obecnie miesięcznie 1 237,20 zł netto. Po podwyżce otrzyma 1 286,16 zł netto, czyli „na rękę” o 48,96 zł więcej niż obecnie.

Spór o płacę minimalną w Polsce - podwyższać czy zlikwidować?>>

Mniej otrzymają osoby, które rozpoczynają pracę. W pierwszym roku ich wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 proc. płacy minimalnej, wiec w 2015 roku miesięcznie wyniesie ono 1400 zł brutto.

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, od 2007 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła o 79 proc. - z 936 zł brutto w 2007 r. do 1680 zł brutto w 2014 r., co najsłabiej zarabiającym miało przynieść blisko 9 tys. zł rocznie.

Rosną świadczenia związane z płacą minimalną

Z płacą minimalna powiązane są inne świadczenia, które także od nowego roku wzrosną, w tym dodatek za pracę w nocy. Każdemu zatrudnionemu za pracę między godz. 22.00 a 7.00 należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Wyższe będzie też wynagrodzenie za czas przestoju w firmie, które nie może być niższe od płacy minimalnej. Z płacą minimalną powiązana jest również odprawa w przypadku zwolnień grupowych, która nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Rosną koszty pracy

Wyższa płaca minimalna oznacza także, że składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców oraz koszt zatrudnienia jednego pracownika z pensją minimalną wzrosną w 2015 r. o ponad 4 proc. 

Więcej o tym, ile za podniesienie płacy minimalnej zapłacą przedsiębiorcy przeczytasz tutaj>>

Firmy, które zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę, zapłacą za nich bowiem wyższe składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (są uzależnione od płacy minimalnej). Koszt pracownika w 2015 roku wyniesie więc:

  • wynagrodzenie brutto - 1 750 zł (1 680 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 70 zł),
  • ZUS po stronie pracodawcy - 318,33 zł (305,59 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 12,74 zł),
  • Fundusz pracy i Fundusz zagwarantowywanych świadczeń pracowniczych - 44,63 zł (42,84 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 1,79 zł).

Dla pracodawcy, który płaci pracownikowi pensję minimalną, koszt jego zatrudnienia zwiększy się o więc w 2015 roku o 84,53 zł miesięcznie (do 2112,96 złotych z obecnych 2028,43 złotych). W skali roku firma wyda na pracownika o 1014,36 zł więcej. 

Wyższe składki dla nowych firm

Ponadto wyższa płaca minimalna wpłynie również na poziom składek ZUS na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm opłacających je na preferencyjnych zasadach. W 2015 roku wzrosną one następująco:

  • składka emerytalna - 102,48 zł (98,38 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 4,10 zł),
  • składka rentowa - 42 zł (40,32 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 1,68 zł),
  • składka chorobowa - 12,86 zł (12,35 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 0,51 zł),
  • składka wypadkowa - 10,13 zł (9,73 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 0,40 zł).

W sumie składki na ubezpieczenia społeczne w 2015 roku wyniosą więc 167,47 zł (160,78 zł w 2014 roku), młodzi przedsiębiorcy zapłacą więc 6,69 zł brutto więcej niż w roku bieżącym (o ponad 80,28 zł rocznie).