Job sharing wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie został rozpowszechniony już w latach 60. ubiegłego stulecia. Aktualnie „dzielenie etatu” – od 1 stycznia 2021 r. – przewiduje m.in. czeski kodeks pracy, znowelizowany przez Izbę Poselską w lipcu ub.r. Formuła job sharing funkcjonuje również z powodzeniem w Holandii, Niemczech i wielu innych krajach Unii Europejskiej.
Istota