Dla brygadzisty – 3 500 zł brutto miesięcznie, dla spawacza – 2 750 zł, a dla dyrektora – nawet ponad 12 000 zł - tyle wynosiły pensje w działach produkcyjnych w 2013 roku według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.
Wynagrodzenia całkowite brutto w działach produkcyjnych na przykładowych stanowiskach (w zł) / Inne

Mediana wynagrodzeń brutto dla wszystkich pracowników zatrudnionych w działach produkcyjnych wyniosła w 2013 roku 3 600 zł. Najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w województwie lubelskim i podlaskim - połowa z nich zarabiała mniej niż 3000 zł. Najwyższe wynagrodzenie osiągnęły osoby pracujące w województwie mazowieckim (4 230 zł) i pomorskim (4 200 zł).

Specyfiką pracy w działach produkcyjnych jest to, że wynagrodzenia uzyskiwane przez osoby pracujące w tym obszarze w Warszawie nie były najwyższe w Polsce. Połowa osób pracujących w działach produkcyjnych w stolicy otrzymywała wynagrodzenie powyżej 4 900 zł.

Tymczasem mediana zarobków pracowników tych działów w Poznaniu wyniosła w 2013 roku 5 000 zł. Niewiele mniejsze pensje otrzymywali pracownicy w Gdańsku - połowa z nich zarabiała więcej niż 4 964 zł.

W działach produkcji najwięcej zarabiali dyrektorzy – połowa z nich otrzymywała pensje powyżej 12000 zł brutto miesięcznie. Najniższe płace otrzymywali pracownicy produkcji - połowa z nich miesięcznie nie zarabiała nawet 2250 zł. Wynagrodzenie poniżej 2750 zł otrzymywała połowa spawaczy.

Krzysztof Domagała