Unikanie podejrzeń o konflikt między interesem publicznym a prywatnym oraz odrzucenie stronniczości w procesie podejmowania decyzji to wymogi wobec służby cywilnej
Bezstronność to jedna z konstytucyjnych zasad służby cywilnej. Zgodnie z europejskimi zasadami jest rozumiana jako brak skłonności do preferencji powodującej w konsekwencji niesprawiedliwą lub bezpodstawną szkodę dla interesu ogólnego lub dla praw innych zainteresowanych stron.
Nie da się jej zdefiniować bez określenia takich jej cech, jak: uczciwość, brak stronniczości, wyższość interesu publicznego nad prywatnym, profesjonalna niezależność, jawność i dostęp obywateli do informacji o działalności administracji publicznej, prawo do sprawiedliwego wysłuchania i sprawiedliwości proceduralnej.