Apolityczność służby cywilnej ma być gwarancją jej niezależności od bieżących gier politycznych, a także ciągłości, stabilności i przewidywalności działania.
Neutralność polityczna urzędników i pracowników jest jednym z podstawowych czynników przesądzających o istocie służby cywilnej, której celem jest zawodowe, rzetelne, bezstronne i właśnie politycznie neutralne wykonywanie zadań państwa. Taką deklarację znajdujemy zarówno w art. 153 ust. 1 konstytucji, jak i w art. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505 ze zm., dalej: u.s.c.).

Zakazane interesy