Wynagrodzenia księgowych w firmach z kapitałem zagranicznym były w 2013 roku nawet o 96 procent wyższe niż w przedsiębiorstwach polskich. Główny księgowy zatrudniony w firmie z przeważającym udziałem kapitału polskiego zarabiał średnio 5095 zł – a gdy w firmie przeważał kapitał zagraniczny średnie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosiło już ok. 10 tys. złotych.

Na najniższe zarobki mogli liczyć księgowi w jednostkach, które zatrudniały maksymalnie 9 pracowników - co czwarty z księgowych zatrudnionych w takim przedsiębiorstwie zarabiał co najwyżej 1 900 zł (jednocześnie w mikroprzedsiębiorstwach 25 proc. osób na tym stanowisku otrzymywało więcej niż 3 100 zł).

Wynagrodzenia księgowych / Inne

W średniej wielkości firmach co drugi księgowy otrzymywał pensję od 2 500 zł do 4 550 zł. Podobnie w przedsiębiorstwach zatrudniających do 49 pracowników ¬– połowa księgowych zarabiała od 2 500 zł do 3 990 zł.

Wśród uczestników XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zatrudnionych na stanowiskach związanych z księgowością przeważali pracownicy średniej wielkości przedsiębiorstw. Mediana wynagrodzeń młodszych księgowych wyniosła tam 3 008 zł, księgowych 3 300 zł, a w przypadku starszych księgowych 4 283 zł.

Wynagrodzenia księgowych / Inne

Wynagrodzenia połowy głównych księgowych znajdowały się w przedziale od 4 680 zł do 10 000 zł. Ponad dwa razy więcej zarabiali dyrektorzy finansowi. Pensja co czwartego z nich wynosiła co najmniej 20 000 zł (więcej informacji o wynagrodzeniach można znaleźć w aplikacji Moja Płaca).

Na różnice w wysokościach wynagrodzeń księgowych wpływała również pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa. W rodzimych firmach księgowi zarabiali o 45 proc. mniej (czyli o 1 300 zł mniej) niż w firmach zagranicznych.

Wynagrodzenia księgowych / Inne

Podobnie starsi księgowi – płace w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych na tym stanowisku różniły się o 57 proc.. Połowa starszych księgowych w przedsiębiorstwach z przewagą obcego kapitału zarabiała co najmniej 5 500 zł, podczas gdy w polskich firmach 50 proc. tych osób otrzymywało co najwyżej 3 500 zł.

Główni księgowi zatrudnieni w firmach zagranicznych otrzymywali prawie dwukrotnie wyższą pensję od osób na tym stanowisku w polskich przedsiębiorstwach (różnica wyniosła aż 96 proc.). Równie duże różnice miały miejsce w przypadku dyrektorów ds. finansowych - na tym stanowisku płace w firmach zagranicznych były o 54 proc. wyższe od płac w firmach rodzimych.

Patrycja Tryka

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.