Szefowie jednostek policji będą mieć obowiązek ewidencjonowania wszystkich zwolnień lekarskich oraz przygotowania zbiorczego zestawienia przyczyn nieobecności.
Od 1 czerwca chorzy mundurowi będą otrzymywać obniżone do 80 proc. uposażenie. Zmiana ta wynika z faktu, że tego dnia wchodzi w życie ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o policji (Dz.U. poz. 502). Na jej podstawie przebywający na zwolnieniu lekarskim pogranicznicy, strażacy, żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnym będą generalnie otrzymywać uposażenie obniżone o 20 proc. Pozyskane w ten sposób pieniądze powinny być w całości przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie osób nieobecnych w pracy. Szczegóły zostaną określone w przepisach wykonawczych. I tu zaczynają się problemy.
– Ustawa wchodzi w życie za trzy tygodnie, a do tej pory nie otrzymaliśmy do konsultacji projektu rozporządzenia w tej sprawie. I dlatego nadal nie wiemy, jak takie przekazywanie pieniędzy ma wyglądać. Mamy sygnały, że niektórzy komendanci wręcz domagali się od związków przygotowania takiego dokumentu – wyjaśnia Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.