Na zakończonym dzisiaj posiedzeniu Senat łącznie przyjął siedem poprawek do ustawy z 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

W czasie prac w izbie wyższej okazało się, że niezbędne jest przyznanie strażakom w służbie kandydackiej prawa do odszkodowania, jeśli zainteresowany poniósł szkodę w mieniu lub zdrowiu. Także w przypadku śmierci kandydata do tej formacji będzie przysługiwało odszkodowanie na takiej samej zasadzie jak za osoby już w niej pracujące.

Nie została natomiast zakwestionowane przepisy, na mocy których mundurowy nie będzie otrzymywał odszkodowania, jeśli uleganie wypadkowi w drodze do pracy lub powrotu z niej. Od tej zasady będą obowiązywać tylko dwa odstępstwa.

Pierwsza sytuacja będzie miała miejsce, gdy mundurowy w drodze do lub z pracy podejmie interwencję w czasie np. zakłócania porządku publicznego i w trakcie tej interwencji zostanie ranny. Uprawnienia do odszkodowania będzie przysługiwało mundurowemu, również wówczas gdy ulegnie wypadkowi w drodze na miejsce pracy na rozkaz przełożonego. Takie sytuacje mogą mieć miejsca w czasie dyżurów domowych.

Teraz ustawa wróci do Sejmu, który może przyjąć lub odrzucić poprawki.