Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szacunki dotyczące liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą w latach 2004-2012. Przez osoby przebywające czasowo za granicą GUS rozumie takie osoby, które przebywają poza krajem (nawet przez wiele lat), ale nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce.

Pierwszy szacunek uwzględniający lata 2004-2006 został opublikowany w październiku 2007 r., następne – w kolejnych latach 2008-2011 i dotyczył stanu w końcu roku. Prezentowany szacunek zawiera również wyniki ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego według stanu w dniu 31 marca 2011 r.