Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie można zwolnić policjanta chorego na AIDS i zapalenie wątroby.

Nie można automatycznie zwalniać policjantów chorych na AIDS i przewlekłe zapalenie wątroby. Przepisy umożliwiające takie rozwiązanie nie są zgodne z Konstytucją.

To decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który badał kilka uregulowań z załącznika do rozporządzenia ministra MSW. Wniosek w tej sprawie - po przeanalizowaniu przypadku zwolnienia z policji funkcjonariusza, u którego rozpoznano przewlekłe zapalenie wątroby - skierowała do TK w czerwcu Rzecznik Praw Obywatelskich.