Liczba osób, które zmarły na AIDS, spadła o jedną trzecią w ciągu dekady. W ubiegłym roku na chorobę tę i schorzenia z nią związane zmarło półtora miliona osób. To o dwieście tysięcy mniej niż rok wcześniej.

Rekordowy pod względem liczby zgonów związanych z AIDS był rok 2005. Wskutek tej choroby i związanych z nią schorzeń zmarło wówczas dwa miliony czterysta tysięcy osób.