Samozatrudnieni mogą ograniczyć odpowiedzialność wobec firmy, wpisując do umów klauzule. Podobny efekt zyskają kupując specjalną polisę.
Kodeks pracy przenosi ryzyko prowadzenia firmy na pracodawcę. Pracownik nie odpowiada w całości za szkody, jakie spowodował. Prawo pracy ogranicza też wysokość kwot, jakie mogą być egzekwowane od zatrudnionego na etacie, jeśli musi pokryć straty poniesione przez firmę w wyniku jego działalności. W tak komfortowej sytuacji nie są jednak samozatrudnieni oraz osoby związane z miejscem pracy tylko umową cywilnoprawną.

Utracone korzyści