– Ma on w założeniu odformalizować procedury i uprościć przepisy dla cudzoziemców. Czy tak się stanie pokaże praktyka, ale propozycje przyjmujemy z satysfakcją – zapewniał wczoraj Edward Siarka z Klubu Solidarnej Polski.

Obowiązujące przepisy wymagają od obcokrajowców starających się o legalną pracę w Polsce, by uzyskali najpierw pozwolenie na pracę, a dopiero potem – w odrębnej procedurze – na pobyt. Nowe rozwiązanie pozwoli istotnie skrócić okres oczekiwania na uzyskanie tych dokumentów. Co ważne, procedura wspólnego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę obejmie także osoby, które na terytorium Polski zamierzają prowadzić działalność gospodarczą.

Konieczność uzyskania dwóch dokumentów w odrębnych postępowaniach zostanie utrzymana jednak w przypadku pracowników delegowanych do pracy spoza Unii Europejskiej, a także dla tych cudzoziemców, którzy przebywają poza Polską i dopiero zamierzają przyjechać albo mieszkają tu legalnie i chcą dodatkowo podjąć zatrudnienie.

Nowością jest też zaniechanie karania osób z zagranicy cofnięciem zezwolenia w przypadku utraty etatu. Imigrant zwolniony z pracy zachowa dotychczasowe uprawnienie przez kolejne 30 dni, jeżeli wykaże, że o utracie zatrudnienia powiadomił wojewodę w ciągu 7 dni. Projekt przewiduje także możliwość wnioskowania przez cudzoziemca o zmianę zezwolenia na pracę w każdym czasie, w przypadku gdy zmodyfikowane zostaną warunki jego pracy. Obecne przepisy takiego rozwiązania nie przewidują.

Nowe rozwiązania dotyczą także obcokrajowców pełniących funkcje w zarządach spółek działających na terenie RP. Dla nich przyszła ustawa przewiduje uproszczoną procedurę uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy i zatrudnienie. Nie będą musieli podlegać m.in. lokalnemu testowi rynku pracy. Polega on na badaniu przez pośredniak, czy na danym stanowisku może być zatrudniony Polak.

Skorzystanie z uproszczonego trybu uzyskania zezwolenia jest jednak możliwe, jeśli obcokrajowiec nie posiada udziałów lub akcji podmiotu, w którego zarządzie ma zasiadać. Pewne dodatkowe wymagania, dotyczące wysokości dochodów i stanu zatrudnienia, będzie musiała spełnić także zainteresowana takim reprezentantem spółka.

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do komisji