Wczoraj Senat przyjął bez poprawek rządową nowelizację ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). Teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Zgodnie z nią do osób uprawnionych do otrzymania trzynastki po przepracowaniu mniej niż 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego dołączą te korzystające z uprawnień rodzicielskich.

Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. (sygn. akt P 59/11). Na jego podstawie do katalogu przypadków, które wyłączają kryterium przepracowania u danego pracodawcy co najmniej pół roku jako warunku do nabycia trzynastki, dodano urlop ojcowski, macierzyński (zwykły i dodatkowy), a także urlop na warunkach macierzyńskiego (zwykłego i dodatkowego).

Obecnie nagrodę roczną wypłaca się do końca marca. W nowelizacji wprowadzono przepis przejściowy, który nakłada na pracodawców obowiązek przekazania tego świadczenia świeżo uprawnionym w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. W efekcie urzędy będą musiały znaleźć na ten cel dodatkowe pieniądze (z funduszu płac). Rząd szacuje, że z ewentualnymi roszczeniami wskutek wspomnianego wyroku trybunału może wystąpić około 3,5 tys. osób.

Etap legislacyjny

Ustawa trafi do podpisu prezydenta