Wprowadzanie sztucznej pracy zmianowej tylko na potrzeby legalizacji pracy w niedziele mija się chyba z celem przepisów ograniczających pracę w niedziele. Należy zauważyć, że problem ten wystąpi też np. gdy pracownik biurowy otrzyma polecenie pracy w niedzielę - mówi Przemysław Ciszek wspólnik w C&C Chakowski & Ciszek, wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Pojawiły się konkretne propozycje ograniczające możliwość pracy w handlu w niedziele, brak jednak innych propozycji dotyczących organizowania i rozliczania pracy w tym dniu. Czy oznacza to, że pracodawcy nie mają problemów z planowaniem i wynagradzaniem pracy w niedziele?

Proponowane zmiany przepisów nie rozwiązują niestety żadnego z wielu problemów, jakie firmy mają z przepisami dotyczącymi pracy w niedziele. Moim zdaniem posłowie powinni zastanowić się nad sposobem urealnienia obecnych regulacji. Praca w niedziele nie dotyczy przecież tylko handlu. Wiele firm musi wtedy pracować z innych powodów.