W Sejmie trwa pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw wprowadzających zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę. W dyskusji zgłoszono wnioski o ich odrzucenie. O ewentualnym kontynuowaniu prac nad projektami posłowie zdecydują w piątkowym bloku głosowań.

Projekt podpisany przez grupę posłów z PiS, PO, PSL i SP zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy zapisu: "Praca w niedzielę i święta w placówkach handlowych jest niedozwolona". Obecnie zakaz ten obowiązuje jedynie wówczas gdy w niedzielę przypada święto. Jednocześnie projekt zakłada wpisanie stacji benzynowych na listę podmiotów, w których praca będzie dozwolona.

Wnioskodawcy uważają, że argument o istotnej roli społecznej pracy w placówkach handlowych w niedzielę nie znajduje uzasadnienia, a dzień ten "w polskiej i europejskiej kulturze przeznaczony jest na odpoczynek i życie rodzinne, co wynika z chrześcijańskich tradycji naszego kontynentu". Jednocześni posłowie podkreślają, że proponowana regulacja nie będzie miała negatywnego wpływu na rozwój gospodarczy oraz rynek pracy i przyczyni się m.in. do poprawy sytuacji finansowej małych sklepów, które konkurują z dużymi placówkami handlowymi.