Już wkrótce firmy świadczące usługi odbierane poza terytorium Polski będą mogły zlecać swoim pracownikom pracę w niedziele i święta. I to bez stosowania dodatkowych rozwiązań organizacyjnych (np. pracy zmianowej). Wszystko wskazuje, że już dziś posłowie uchwalą takie zmiany. Zakłada je projekt nowelizacji kodelsu pracy, którego drugie czytanie odbyło się na trwającym posiedzeniu Sejmu.
Nowelizacja rozszerza katalog prac wskazanych w art. 15110 k.p., czyli tych, których wykonywanie w niedziele i święta jest dozwolone. Projekt przewiduje dodanie do niego pkt 11, zgodnie z którym świadczenie obowiązków w takie dni będzie możliwe także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego, jego oddziału lub przedstawicielstwa. Rozwiązanie to umożliwi dostosowanie czasu pracy do potrzeb zagranicznych firm, które korzystają z usług polskich przedsiębiorstw. Obecnie rozbieżności wynikają m.in. z różnych terminów dni wolnych w poszczególnych krajach.
Zdaniem wnioskodawców zmiana kodeksu pomoże zachować ok. 200 tys. miejsc pracy w sektorze usług biznesowych.