Wzrosła liczba uprawomocnionych kar dla urzędników. Prawie co drugie postępowanie wyjaśniające okazuje się jednak bezzasadne.
Dyrektorzy generalni wszelkie nieprawidłowości w administracji starają się rozwiązać przez uruchomienie procedury postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego.
W 2012 r. zanotowano wzrost wszczętych postępowań w związku z naruszeniem obowiązków pracowników administracji rządowej. Takie informacje zostały zamieszczone w sprawozdaniu szefa służby cywilnej za ubiegły rok. Co więcej, wzrosła także liczba uprawomocnionych kar dyscyplinarnych.