Dzisiaj rząd, związki zawodowe i pracodawcy mają dyskutować o możliwości wprowadzenia obowiązkowych składek od umów o dzieło. Przeciwko są i pracodawcy, i Ministerstwo Pracy. Zdaniem resortu umowy o dzieło nie pasują do systemu ubezpieczeniowego. Związkowcy uważają, że tylko w ten sposób uda się zlikwidować umowy śmieciowe.
Dzisiaj rząd, związkowcy i pracodawcy mają dyskutować nad możliwymi zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych. Pretekstem do zajęcia się sprawą oskładkowania umów o dzieło przez zespół ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jest przygotowany przez NSZZ „Solidarność” projekt ustawy nakazujący płacenie składek od wszystkich umów cywilnoprawnych. Związkowcy uważają, że tylko w ten sposób uda się zlikwidować umowy śmieciowe. Okazuje się jednak, że takie rozwiązanie nie podoba się pracodawcom.

Rosnący dług