Dłuższe okresy rozliczeniowe pozwolą na dostosowanie rozkładu pracy w infoliniach do potrzeb rynku - mówi Jacek Barankiewicz, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.
Trwają prace nad zmianą w przepisach o czasie pracy. Dobra wiadomość jest taka, że rząd wycofał się z propozycji ograniczenia przesłanek uzasadniających pracę w niedziele i święta. Jej utrzymanie najbardziej uderzyłoby właśnie w pracowników infolinii.
Oczywiście, że ze zmiany stanowiska rządu jesteśmy zadowoleni. Nadal więc świadczenie usług w ramach pracy zmianowej będzie umożliwiało ich wykonywanie we wszystkie dni w roku. W naszej branży zatrudniamy tysiące osób, a spora ich część wykonuje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Gdyby zmieniły się przepisy, musiałyby przejść na umowy cywilnoprawne czy samozatrudnienie. Utrzymanie obecnego stanu prawnego w zakresie pracy w niedziele i święta jest więc korzystne dla pracowników i pracodawców.