Pracownicy służby cywilnej mogą już składać dokumenty, które uprawniają ich do przystąpienia do egzaminu na urzędnika mianowanego. Od 1 stycznia do końca maja 2013 roku zgłoszenie powinno trafić do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP). W tym roku z powodu oszczędności tylko 200 osób może otrzymać taki status.
W poprzednich latach limit ten wynosił 500. W ubiegłym roku zainteresowanych egzaminem w KSAP było czterokrotnie więcej od liczby miejsc. Około 60 proc. osób, które przystąpiły do niego, zaliczyło go pozytywnie. Niestety z powodu limitów tylko kandydaci z najwyższą punktacją mogli otrzymać mianowanie.
– Spodziewamy się, że z powodu ograniczeń w tym roku będzie mniej chętnych – przekonuje Jan Pastwa, nowy dyrektor KSAP.
Zachęca jednak pracowników służby cywilnej do przystępowania do egzaminu i wykorzystywania wszystkich możliwości uzyskania statusu urzędnika.
Uzyskanie mianowania w służbie cywilnej wiąże się ze spełnieniem określonych warunków i dodatkowymi kosztami. Do zgłoszenia trzeba dołączyć dowód wniesienia na rachunek bankowy KSAP opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego. W tym roku jest to 560 zł.
Ponadto osoby, które przystępują do postępowania, powinny adresować zgłoszenia do szefa służby cywilnej. Z takim zastrzeżeniem, że dokumenty powinny być składane bezpośrednio w siedzibie szkoły albo drogą pocztową na adres KSAP z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”. Kandydat, który bardzo dobrze zaliczy egzamin i zmieści się w limicie, zostanie urzędnikiem mianowanym. A to wiąże się ze stałym dodatkiem, który początkowo wynosi 880 zł.