Można się dowiedzieć, kto zatrudnia i w jakich zawodach. Lub jaka firma zwalnia ludzi i dlaczego. Na Mazowszu testowane jest nowe narzędzie, które ma ułatwić dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do wymagań przedsiębiorców. W ramach projektu „Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji” tworzona jest baza danych o zapotrzebowaniu na poszczególne zawody w konkretnych powiatach województwa.
Informacje zbierane są m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z portali internetowych gromadzących oraz udostępniających ogłoszenia o pracę (mniej niż tysiąc ogłoszeń miesięcznie, z rozróżnieniem m.in. na powiaty). Dodatkowo co pół roku przeprowadzane jest także badanie ankietowe na próbie 7,4 tys. przedsiębiorców z całego województwa.
– Innowacyjna wartość tego projektu polega na dostarczeniu szkołom i placówkom kształcenia zawodowego oraz ich uczniom precyzyjnych informacji dotyczących aktualnego stanu oraz prognoz na wojewódzkim oraz powiatowych rynkach pracy – wyjaśnia Sabina Bieniecka, dyrektor projektu z firmy ASM Centrum Badań i Opinii Rynku. – Dostarczymy danych o tym, jakie zawody w perspektywie najbliższych lat będą najbardziej poszukiwane przez pracodawców, jakich kwalifikacji oczekuje się od osób chcących dany zawód wykonywać, oraz o przewidywanej wysokości płac.