– W obliczu kryzysu zmiana miejsca zatrudnienia jawi się jako zbędne ryzyko. Sama możliwość pracy jest wartością, która jest wyżej w hierarchii niż komfort czy aspiracje zawodowe – wyjaśnia Marcin Duma z Instytutu Homo Homini. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główny ekonomista PKPP Lewiatanzauważa, że powodem jest też mała podaż ofert na rynku. I nawet specjaliści z wysokimi kwalifikacjami są ostrożni w podejmowaniu decyzji.

Ten rok będzie dobry dla pracodawców. Mają szansę pozyskać dobrych pracowników za niższą cenę niż w czasie prosperity. – W komunikacji wewnętrznej ważne będzie budowanie zaangażowania pracowników i motywowanie ich. To, na ile firmy będą potrafiły wykorzystać ich pomysły w budowaniu przewagi konkurencyjnej – komentuje Katarzyna Rek z On Board PR Ecco Network.