Rezultaty Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2013 r. wskazują na umiarkowany pesymizm i ostrożność wśród pracodawców w Polsce.

Z raportu ManpowerGroup wynika, że pracodawcy pozostają ostrożni co do deklaracji zatrudnienia w I kwartale 2013 r. Już drugi kwartał z rzędu otrzymywane dla Polski wyniki znajdują się na najniższym poziomie od II kwartału 2008 r., kiedy rozpoczęto prowadzenie badania w Polsce – informuje serwis prasowy PAIiIZ.

Spośród 750 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 9 proc. firm, 15 proc. planuje redukcję etatów, a 73 proc. brak zmian personalnych. Największy optymizm widoczny jest w sektorach Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+11 proc.) oraz Handel detaliczny i hurtowy (+10 proc.). Ostrożne plany zatrudnienia mają pracodawcy z sektorów Restauracje/ Hotele (+5 proc.), a także Instytucje sektora publicznego (+3 proc.).

Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano w sektorach Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (-7 proc.), Budownictwo, Produkcja przemysłowa (-6 proc. dla każdego), Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-5 proc.), a także Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (-3 proc.). Prognoza netto zatrudnienia dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi wyniosła 0 proc.

W zestawieniu z wynikami dla I kwartału 2012 r. prognozy są niższe w ośmiu z 10 badanych sektorów. Największe spadki odnotowano dla Budownictwa - o 24 pkt. proc, a także dla sektora Kopalnie/ Przemysł wydobywczy - o 17 pkt. proc.

W zestawieniu globalnym wyniki Raportu pokazują, że większość pracodawców na świecie przewiduje zwiększenie zatrudnienia w pierwszych trzech miesiącach 2013 r. Dodatnie prognozy netto zatrudnienia uzyskano w 29 z 42 badanych krajach. Najbardziej optymistyczne prognozy na świecie ustalono na Tajwanie (+35 proc.), w Indiach (+27 proc.), Brazylii (+21 proc.) i Meksyku (+20 proc.).

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które ma na celu zmierzenie intencji pracodawców związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie przeprowadzane jest od ponad 50 lat i jest jednym
z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie.

Pełne wyniki badań dla wszystkich 42 krajów: www.manpowergroup.com/meos.