Więcej bezrobotnych, mniej miejsc pracy oraz nieznaczny wzrost wynagrodzeń względem października – tak wyglądała sytuacja na rynku pracy na koniec listopada. Dzisiejsze wyniki GUS nikogo nie zaskoczyły.
Zestawienie GUS / Media

Najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że zgodnie z przewidywaniami na końcu roku spadła liczba ofert pracy do 33,2 tysięcy.

To blisko 14,5 proc. mniej niż przed miesiącem. W Urzędach Pracy jest zarejestrowanych 2 miliony i 58 tysięcy bezrobotnych, czyli o 3,17 proc. więcej względem października.

Pojawiło się mniej miejsc pracy, a średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło do 3780,65 zł, to o 1,65 proc. więcej niż w październiku. Porównując te dane z wynikami z końca zeszłego roku widać, że wszystkie wskaźniki zachowywały się podobnie.

- W listopadzie jak i w grudniu odnotowujemy powolny wzrost bezrobocia, którego nie jest w stanie zrównoważyć bardzo duży w tych okresach wzrost ilości prac sezonowych – mówi Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu Work Service.

- Wynagrodzenia przy rosnącej podaży pracowników i rosnącej konkurencji na rynku pracy będą stabilizowały się, a ich minimalny wzrost powodowany jest wyłącznie zawartymi gwarancjami rewaloryzacji wynagrodzeń. W 2013 zaobserwujemy gwałtowny wzrost bezrobocia, który na koniec 2013 może osiągnąć 13,9-14%.

Podsumowując można powiedzieć, że bezrobocie stale rośnie - dodaje Hanczarek.

Work Service