Urzędy pracy zostaną zreformowane, mają być bardziej efektywne - zapowiedział podczas poniedziałkowej konferencji minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że więcej osób będzie zaangażowanych w aktywizację bezrobotnych.

"Mniej rejestracji, więcej aktywizacji. Urzędy pracy będą rozliczane za efektywność swoich działań, za to, jak będą pozyskiwać środki. Będziemy bardzo skrupulatnie kontrolować efektywność ich wydawania" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że w aktywizację bezrobotnych zostaną zaangażowane także agencje pracy. "Ważne jest, żeby urząd pracy był nie tylko miejscem, do którego zgłaszają się osoby bezrobotne. To musi być miejsce kontaktu z przedsiębiorcami. Będziemy popierać partnerstwo lokalne pomiędzy urzędem pracy a przedsiębiorcą, żeby wspierać go w tworzeniu nowych miejsc pracy" - podkreślił minister.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział również zmiany w Kodeksie pracy, które mają dotyczyć m.in. wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy i wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Podkreślił, że ustawa antykryzysowa pokazała, że z ruchomego czasu pracy i wydłużenia okresu rozliczenia skorzystało ponad tysiąc firm. "One w ten sposób mogły utrzymać miejsca pracy, obniżyły koszty pracy" - ocenił minister. Jak dodał, chodziło o łatwiejsze i bardziej przystępne działania dla pracodawców, ale z zachowaniem bezpieczeństwa dla pracowników.

Reklama

Progi uprawniające do świadczeń i zasiłków rodzinnych - podniesione

Przypomniał, że po raz pierwszy od 2004 roku podnoszone są progi uprawniające do świadczeń i zasiłków rodzinnych. "Zmiana rozłożona (jest) na dwa etapy - listopad tego roku, drugi etap to listopad 2014 roku. Próg uprawniający wzrasta o 70 zł, z 504 zł do docelowo 574 zł. Pozwoli to nie tylko na zahamowanie odpływu osób mogących korzystać ze świadczeń rodzinnych, ale też będzie to zwiększenie dostępności dla około 200 tysięcy dzieci" - powiedział szef MPiPS.

Poinformował, że z rezerwy ministra pracy przeznaczane są fundusze m.in. na program pilotażowy "Twoja kariera, twój wybór". "Chodzi o bony edukacyjne, bony stażowe i (...) bonifikatę dla pracodawcy, jeżeli utrzyma to zatrudnienie" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Sprawdzamy te elementy. Mam nadzieję, że one pokażą swoją efektywność i będą mogły na stałe wejść do programu aktywizacji osób bezrobotnych. Na pewno ten program będzie kontynuowany, będą kontynuowane programy specjalne również dla osób młodych, do 30. roku życia" - dodał szef MPiPS.

500 mln zł na walkę z bezrobociem

Przypomniał, że z Funduszu Pracy uruchomiono 500 mln zł na walkę z bezrobociem. "Pieniądze te w trakcie wakacji zostały odmrożone i już teraz pracują w terenie za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. To są pieniądze, które przekazujemy na staże, otwarcie działalności gospodarczej, na dofinansowanie tworzenia miejsc pracy" - wyliczał.

Kosiniak-Kamysz mówił także o rządowym programie wsparcia aktywności osób starszych. Długofalową politykę senioralną państwa mam nadzieję będziemy mogli przedstawić we wrześniu przyszłego roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się aktywnością osób starszych - powiedział minister.