Rząd proponuje, aby młoda osoba, która nie skończyła jeszcze 30 lat, mogła odbywać staż w firmie przez pół roku, a nie jak obecnie maksymalnie przez trzy miesiące. Dodatkowy okres stażu musiałby być płatny, co nie jest obecnie wymagane.
Taka propozycja znalazła się w projekcie założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. W uzasadnieniu proponowanej zmiany czytamy, iż umowa o praktykę absolwencką jest zawierana na zbyt krótki okres. Wydłużenie jej pozwoliłoby zainteresowanym nabrać większego doświadczenia, a przedsiębiorcom angażować ich w bardziej złożone projekty.
– Propozycja resortu współgra z postulatem zdobywania w firmach doświadczenia zawodowego przez takich pracowników – ocenia prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego.