Agnieszka Lechman-Filipiak, partner, DLA Piper Wiater

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Oznacza to, że w zależności od okresu zatrudnienia i przyczyny niezdolności pracownika do pracy pracodawca może już teraz złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, a niezdolność do pracy nie była spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową) albo będzie musiał poczekać do upływu okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, o ile pracownik nadal będzie chory.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej niż 182 dni, a jeżeli niezdolność została spowodowana gruźlicą lub występuje w czasie ciąży, nie dłużej niż przez 270 dni. Do tego okresu wlicza się okres pobierania wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli po upływie okresu zasiłkowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne przez okres 12 miesięcy (ale ochrona przed rozwiązaniem umowy dotyczy tylko pierwszych 3 miesięcy.)

Rozwiązanie umowy nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy, chyba że pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a do pracy zgłasza się do pracy w celu przerwania biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy.