Wydłuży się czas na zdanie wszystkich części egzaminu aktuarialnego - przewiduje podpisane przez ministra finansów rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego. Poziom egzaminu nie zostanie obniżony - zapewnia Ministerstwo Finansów.

"Minister Finansów podpisał 3 czerwca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego. Rozporządzenie ułatwia dostęp do zawodu aktuariusza. Czas na zaliczenie wszystkich dziewięciu części egzaminu będzie wynosił dziesięć, a nie jak dotychczas pięć lat" - informuje MF w czwartkowym komunikacie.

Zapewniono, że równocześnie nie nastąpi obniżenie poziomu ani zmniejszenie zakresu egzaminu.

"Rozporządzenie ma również na celu usprawnienie pracy Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy. System oceny dwóch części egzaminu aktuarialnego (modelowanie i zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń) stanie się bardziej obiektywny" - tłumaczy ministerstwo.

Resort wyjaśnia, że rozporządzenie jest odpowiedzią na aktualną sytuację związaną ze stanem epidemii oraz na zapotrzebowanie rynku pracy dla aktuariuszy w Polsce.