Od dziś obowiązują nowe stawki świadczeń należnych osobom bezrobotnym. Pomoc będzie wyższa, ale na razie nie będzie to zapowiadane przez rząd 1200 zł.
Nowe kwoty zasiłku wynikają z obwieszczenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 maja 2020 r. (M.P. poz. 467). Ich podwyżka jest bezpośrednio związana z zastosowaniem mechanizmu waloryzacji, przewidzianego w art. 72 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.).
Zgodnie z nim wysokość zasiłków od 1 czerwca danego roku rośnie o wskaźnik inflacji za poprzedni rok, podawany przez prezesa GUS. W 2019 r. wyniósł on 2,3 proc. W efekcie od tego miesiąca podstawowa kwota zasiłku – wypłacanego przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do niego, dla osoby ze stażem pracy od 5 do 20 lat – będzie wynosić 881,30 zł (oznacza to wzrost o 19,90 zł w porównaniu do wcześniejszych 12 miesięcy). Z kolei w okresie kolejnych dni pobierania zasiłku będzie to 692 zł (do końca maja było to 676,40 zł).
Zmianie ulegną też kwoty świadczeń należnych osobom z krótszym niż pięć lat stażem pracy oraz przekraczającym 20 lat. Takim osobom przysługuje odpowiednio 80 proc. oraz 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku.
Co istotne, wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nastąpi kolejna podwyżka zasiłku dla bezrobotnych. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa premier Mateusz Morawiecki zapowiedział bowiem, że ma on wynosić 1200 zł. Na razie jednak nie wiadomo, od kiedy nastąpi jego podwyżka, ponieważ trwają prace nad projektem ustawy w tym zakresie. Możliwe jednak, że dojdzie do niej od lipca, bo na taki termin wskazywała Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.