Główny Inspektorat Sanitarny doprecyzował procedury zatrudnienia pracowników sezonowych z zagranicy. Pracownik taki, zatrudniony w rolnictwie, który jest ubezpieczona w KRUS, musi wykonać test na koronowirusa w systemie Drive Thru.

GIS przypomniał, że pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi), w którym jest zatrudniony.

" Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia Test obecnie można wykonać u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego w systemie Drive Thru – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformuje na wniosek rolnika/plantatora o najbliższej lokalizacji Drive Thru." - napisano w wytycznych opublikowanych na stronie resortu rolnictwa.

Aby umożliwić cudzoziemcom, osobom kwarantannowanym będących pracownikami sezonowymi badanie – (wymaz z noso-gardła) w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia Covid-19, proponuje się indywidualny przyjazd do punktu pobrania tzw. drive – thru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W instrukcji zaznaczono, że "minister Zdrowia dopuścił możliwość wykonania w/w badania u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego bez ponoszenia kosztu badania przez zatrudniającego go rolnika/plantatora".

Warunkiem takiego przyjazdu jest jednak samodzielna podróż własnym środkiem transportu lub udostępnionym przez rolnika - plantatora. "Dopuszczalna jest podróż łączna więcej niż 1 osoby, pod warunkiem, że osoby te przebywają razem w kwarantannie" - zaznaczono..

Osoby opuszczające czasowo miejsce kwarantanny – udające się na badania bezwzględnie muszą być ubrane w maseczkę zakrywającą usta i nos, mieć założone rękawiczki jednorazowe, muszą unikać kontaktu bezpośredniego z innymi osobami.

Kolejny wymóg, to przekazanie listy osób udających się na badania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Policji w celu usprawiedliwienia opuszczenia miejsca kwarantanny. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska