Katarzyna Dulewicz: Konsultacje redukcji etatów można przeprowadzać w formie telekonferencji. Przydatny jest też podpis elektroniczny
W związku z problemami ekonomicznymi z powodu pandemii wiele firm planuje zwolnienia grupowe. Ich realizacja wymaga jednak przeprowadzenia procedury, która może być utrudniona z powodu obostrzeń epidemiologicznych. Na co należy zwrócić uwagę jeszcze przed jej rozpoczęciem?
Trzeba sprawdzić porozumienie o zasadach współpracy ze związkami zawodowymi, jeśli firma je zawarła. Może ono zawierać dodatkowe zasady lub ograniczenia np. co do formy prowadzenia konsultacji z reprezentacją załogi.