Ubiegły rok obfitował w wiele niezwykle ciekawych wyroków Sadu Najwyższego z zakresu prawa pracy. Można nawet odnieść wrażenie, że w 2019 r. istotnych rozstrzygnięć było więcej niż w poprzednich latach. Z myślą o pracodawcach i działach kadr wybraliśmy spośród nich te najważniejsze.
Czy pracownik jadący do siedziby firmy ulega wypadkowi „przy pracy” czy „w drodze do pracy”? Kiedyś w grę wchodziłby tylko ten ostatni, dziś – w dobie nowoczesnych technik komunikacji – możliwy jest również ten pierwszy.
Wyrok SN o sygn. II PK 268/17
Utrwalony zwyczaj w zakładzie pracy dotyczący podziału napiwków jest źrodłem zobowiązania pracodawcy do wypłaty dodatkowej premii.
Wyrok SN o sygn. II PK 122/18
Za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę, a następnie zwolnienie dyscyplinarne należą się dwa odszkodowania. Ale jeśli obydwa w części rekompensują to samo, jedno może zostać w pewnym zakresie ograniczone.
Uchwała SN o sygn. III PZP 2/19
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie jest oświadczeniem woli. A to oznacza, że aby je odwołać, nie potrzeba zgody zatrudnionego. Jest to bowiem sfera uprawnień kierowniczych pracodawcy.
Wyrok SN o sygn. III PK 96/18
Naganne zachowanie pracownika, np. kradzież mienia, może spowodować, że wypłacanie mu odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji zostanie uznane za nadużycie prawa. Ale tylko wtedy, gdy jego czyn jest powiązany z tym zakazem.
Wyrok SN o sygn. III PK 85/18