Ubiegły rok obfitował w wiele niezwykle ciekawych wyroków Sadu Najwyższego z zakresu prawa pracy. Można nawet odnieść wrażenie, że w 2019 r. istotnych rozstrzygnięć było więcej niż w poprzednich latach. Z myślą o pracodawcach i działach kadr wybraliśmy spośród nich te najważniejsze.
Czy pracownik jadący do siedziby firmy ulega wypadkowi „przy pracy” czy „w drodze do pracy”? Kiedyś w grę wchodziłby tylko ten ostatni, dziś – w dobie nowoczesnych technik komunikacji – możliwy jest również ten pierwszy.
Wyrok SN o sygn. II PK 268/17