Dodatek stażowy będzie wyłączony z płacy minimalnej. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przyjęty wczoraj przez rząd.
Minimalna płaca nie sprowadza się bowiem jedynie do pensji zasadniczej, ale uwzględnia też inne składniki i świadczenia. Między innymi dodatek do wynagrodzenia za staż pracy. Przysługuje on niektórym grupom zawodowym, w tym m.in. zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej, np. pracownikom samorządowym czy nauczycielom.
Problem jednak w tym, że obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, który ma zarobki na poziomie minimalnej pensji, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona lub z krótkim stażem, wykonująca podobne obowiązki. Powód? Właśnie wliczenie do płacy dodatku stażowego – można nim bowiem „wyrównać” płacę zasadniczą nieprzekraczającą ustawowego minimum. Jednak nowemu pracownikowi również trzeba je zagwarantować.