Silna ochrona przed zwolnieniem obowiązuje kobiety już w okresie ciąży. Czy można natomiast wypowiedzieć umowę pracownicy na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim?

Ochrona kobiet przed zwolnieniem odnosi się zarówno do urlopu macierzyńskiego jak i rodzicielskiego. Pracownicy można wypowiedzieć umowę tylko w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych czy likwidacji lub upadłości zakładu.

Należy jednak zaznaczyć, że pracownicy wracającej po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim nie przysługuje już szczególna ochrona stosunku pracy.

Pracodawca może więc zwolnić taką pracownicę, ale jego zachowanie nie może mieć charakteru dyskryminacji kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim.

Dostałeś nieskuteczne wypowiedzenie? Zobacz, czego możesz domagać się od pracodawcy>>

Pracodawca nie ma natomiast prawa rozstać się z pracownicą, gdy jest ona uprawniona do urlopu wychowawczego i zdecyduje się na obniżenie wymiaru czasu pracy, maksymalnie o połowę pełnego wymiaru. Zakaz zwalniania obowiązuje jednak nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy.