Dwóch, a nie co najmniej trzech pracowników socjalnych będą zatrudniać ośrodki pomocy. Może to być pretekst dla gmin do zmniejszania zatrudnienia.
Złagodzenie wymogów dotyczących liczby zatrudnianych pracowników socjalnych ma być elementem przygotowywanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Jej projekt został właśnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu i chociaż jest w niej zapowiedzianych wiele korzystnych i oczekiwanych zmian, to akurat ta budzi wśród pracowników socjalnych i ekspertów wątpliwości.

Furtka do zwolnień