Minimalne wynagrodzenie za pracę to nie to samo co pensja zasadnicza. Można do niej wliczać także nagrody czy dodatki wyrównawcze. Od 2019 roku z tego katalogu zostały jednak usunięte dodatki: stażowy, za pracę w nocy i za warunki pracy.

Minimalne wynagrodzenie, to nie płaca zasadnicza, a ogólna kwota wypłacanego miesięcznego wynagrodzenia. To oznacza, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia:

• wynagrodzenie zasadnicze (które może być określane w stawce miesięcznej, godzinowej, akordowej lub jako wynagrodzenie prowizyjne);
• dodatek stażowy
• nagrody i premie zgodne z regulaminem, ale tylko wypłacane jako element wynagrodzenia, a nie wyróżnienia;
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
• dodatek wyrównawczy, który wypłacany jest za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy albo choroby zawodowej.Zakończyły się konsultacje dotyczące wyłączenia z tego katalogu dodatku stażowego. Rok 2019 ma być ostatnim, w którym zalicza się on do wynagrodzenia minimalnego. Dzięki temu zyskują starsi pracownicy. Dynamiczny wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach spowodował, że młodzi pracownicy zarabiali niemal tyle samo, ile doświadczeni. Wyłączeniu uległy też pozostałe: za warunki pracy, za pracę w nocy itd.

Czego nie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia:

• nagrody jubileuszowej;
• odprawy wypłacanej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
• wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych;
• dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
• ekwiwalentów, np. za pranie odzieży;
• świadczeń urlopowych oraz świadczeń, które są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.