Organizacje zakładowe występują do pracodawców o udostępnienie informacji o stanie osobowym innych związków. Niektóre kwestionują zawarte w nich dane.
Od 1 stycznia 2019 r. związki zawodowe mogą się zapoznawać z informacją o liczebności innych organizacji zakładowych działających w firmie. I składać zastrzeżenia, jeśli np. podejrzewają, że konkurencja zawyża liczbę członków. Okazuje się, że chętnie korzystają z nowych uprawnień.
– Otrzymujemy sygnały o przypadkach, gdy jedne związki sprawdzają liczebność innych. Jednocześnie nie można zapominać, że zmieniły się zasady ustalania liczby członków i reprezentatywności danych organizacji. W początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów niełatwo jest je stosować – wskazuje Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ.