Zmiany, jakie weszły w życie od 2019 roku, poza skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, pozwalają na prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w formie elektronicznej.

• Skrócony okres przechowywania akt

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357), która znowelizowała m.in. ustawę z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) oraz ustawę z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.).